Asfalttikallio on Suomen ympäristöystävällisin päällystealan yritys

Asfalttikallio on Suomen ympäristöystävällisin päällystealan yritys

Kotimainen Asfalttikallio tekee suuria investointeja muuttaakseen koko päällystealaa ekologisemmaksi.

Ympäristövaikutusten huomioiminen korostuu myös asfalttiurakoinnissa ja hyvä niin, sillä Asfalttikallio tekee aitoja vaikuttavia tekoja. Asfalttikallion työkoneet ja kalusto ovat poikkeuksellisen nykyaikaisia Euroopankin mittakaavassa.

Asfalttikallio pystyy toteuttamaan kalustollaan tiukimman Stage V -päästöluokkavaatimuksen urakoita. Asfaltinlevityskalusto edustaa alan uusinta teknologiaa ja niiden hiukkas- ja kasvihuonekaasupäästöt ovat pienet. Etenkin kaupunkikohteissa työmaiden läheisyydessä liikkuu jalankulkijoita, jolloin pakokaasupäästöjen vähäisyys on merkityksellistä.

Valtaosa Asfalttikallion asfaltinlevittimistä, jyristä, liimamopoista ja jyrsimistä on enintään parin vuoden ikäisiä. Aktiivikäytössä olevan kaluston keski-ikä on noin viitisen vuotta. Uuden kaluston polttoaineen kulutus on pienempi, mikä lisää positiivisia ympäristövaikutuksia. Myös tuotantokatkokset ja tekniset ongelmat ovat vähäisiä uuden kaluston ansiosta.

Asfalttiasemilla merkittäviä ympäristötekoja

Kalustoinvestoinnit auttavat mainiosti vähentämään päästöjä, mutta suurimmat ympäristövaikutukset tehdään asfalttiasemilla. Asfalttityössä itse asfalttimassan valmistukseen kuluu eniten energiaa, joten asemien kehittämiseen Asfalttikalliossa halutaan vaikuttaa jatkuvasti. Polttoaineen kulutuksen vähentäminen ja lämmön säilyttäminen prosessissa ovat tärkeimpiä keinoja. Nämä ovat vaatineet merkittäviä investointeja, mutta Asfalttikallio on ne halunnut tehdä.

Asfalttiasemilla asfalttimassassa käytettäviin raaka-aineisiin sitoutuu vettä. Massanvalmistusprosessissa raaka-aineet kuivataan, jolloin lämmittämiseen kuluu paljon polttoainetta. Asfalttikallio on rakentanut asfalttiasemilleen materiaalivarastoiksi sääsuojia. Niiden ansiosta sadevesi ei pääse kastelemaan kiviaineksia ja kierrätysraaka-aineita, eikä materiaaleihin sitoutuneen veden poistamiseen tarvitse tuhlata polttoainetta.

Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa myös asfalttimassan sekoituslämpötila. Useampi Asfalttikallion asfalttiasemista on varustettu laitteistoilla, joilla voidaan valmistaa asfalttimassaa matalammassa lämpötilassa. WMA-asfaltin valmistusmenetelmä perustuu vaahdotukseen. Tällä menetelmällä myös tien asfalttipäällyste säilyttää joustavuutensa paremmin. Lisäksi massan valmistuksessa aiheutuvat päästöt vähenevät noin 10 %.

Osassa Asfalttikallion asfalttiasemista on siirrytty raskaasta polttoöljystä nestekaasun käyttöön. Nestekaasu on tällä hetkellä merkittävästi puhtaampaa polttoainetta verrattuna raskaaseen polttoöljyyn. Asfalttikalliossa kartoitetaan jatkuvasti mahdollisuuksia vielä puhtaampien polttoaineiden käyttöön ja saatavuuteen asfalttiasemille.

Asfalttikallion asfalttiasemaverkosto kattaa koko Suomen, jolloin ajomatka ja kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ovat mahdollisimman pienet.

Vanha asfaltti kierrätetään uudelleen asfalttimassan raaka-aineena

Asfalttikallio on painottanut kehityksessään kaluston ja asfalttiasemien energiankulutuksen lisäksi myös massanvalmistuksen ympäristöystävällisyyden parantamista lisäämällä kierrätysasfaltin käyttöä. Kaikki Asfalttikallion asfalttiasemat on varustettu kierrätykseen tarkoitetuilla laitteistoilla. Asfaltin kierrättämisestä uudelleen asfalttimassan raaka-aineena on paljon tutkittua tietoa ja pitkä kokemus. Vanhan asfaltin kierrätyksellä säästetään kiviainesta ja bitumia sekä samalla luontoa. Kun asfalttirouhetta käytetään raaka-aineena 50 %, päästöt ovat noin 25 % pienemmät.

Kierrätysasfalttia valmistetaan kadulta jyrsitystä tai kaivetusta vanhasta asfaltista. Asfalttikallio ottaa vanhaa puhdasta asfalttia vastaan asfalttiasemilleen ja jalostaa niistää uuden asfaltin raaka-ainetta. Materiaalit kerätään erilleen ja niiden laatuominaisuudet tutkitaan. Näin voidaan valmistaa laadukkaita asfalttipäällysteitä. Kierrätysasfaltti sopii erityisen hyvin sellaisiin kohteisiin, joissa työtä tehdään konelevityksellä.

Kierrätykseen osalta kehitetään myös jatkuvasti uusia tekniikoita. Vaikka varsinainen tuotanto tapahtuu Suomessa, Asfalttikalliolla tutkitaan jatkuvasti mitä ulkomailla tehdään ja millaisia ideoita sieltä voitaisiin hyödyntää kotimaan tuotannossa.

Ympäristö huomioidaan useilla pienillä teoilla ja Asfalttikallio haluaa tietysti olla ympäristöystävällisin päällystealan yritys.