Kilpailu kotimaan asfalttitöistä: Asfalttikallio vs. muu maailma

Kilpailu kotimaan asfalttitöistä: Asfalttikallio vs. muu maailma

Kotimainen Asfalttikallio on ponnistanut merkittäväksi toimijaksi kansainvälisten yritysten hallitsemalla päällystealalla.

Asfalttikallio Oy on vuonna 2012 perustettu yksityisomistuksessa oleva 100 % suomalainen yritys, joka tarjoaa asfaltoinnin ja maanrakentamisen palveluita koko Suomen alueella. Yritys aloitti urakoinnin vuonna 2013, joten firmassa juhlistetaan jo toiminnan ensimmäistä kokonaista vuosikymmentä.

Pienestä ponnistanut yritys on vuosien saatossa vakiinnuttanut asemansa kotimaisessa päällystekentässä ja noussut suurimmaksi suomalaisomisteiseksi yritykseksi kansainvälisten yritysten hallitsemalla alalla. Kasvu on ollut pitkän ja määrätietoisen työn tulosta.

Kasvun ovat mahdollistaneet kestävä kehitys ja tarkkaan mietityt toimintamallit

Asfalttikallion tavoite on toimittaa asiakkaalle virheetön tuote, joka tehdään sovitun mukaisesti ja ykkösellä purkkiin. Yrityksen jokainen työntekijä vastaa omassa työssään laadun syntymisestä asiakkaalle, käyttäjälle, joukkueelleen ja itselleen. Tämä näkyy ulospäin luotettavana palveluna ja ensiluokkaisen laadukkaina päällysteinä.

Yrityksen johtoportaassa panostetaan henkilöstön viihtyvyyteen ja työhyvinvointiin. Työntekijöiden halutaan paneutuvan intohimoisesti työhönsä ja olevan ylpeitä onnistumisista. Toiminta on ketterää, sillä projektikohtainen päätöksenteko jaetaan aina sen alueen vastuulle, missä itse työtkin tehdään. Tämän mahdollistaa matala hierarkia sekä vankka luottamus omiin työntekijöihin.

Ympäristöystävällisyys tärkeässä roolissa – nyt ja tulevaisuudessa

Ympäristön hyvinvointi on Asfalttikalliolle erittäin tärkeää. Yritys teki vuonna 2021 huomattavia satsauksia vähäpäästöisempiin työkoneisiin ja muutti asfalttiasemia toimimaan kiviaineksen lämmityksessä nestekaasulla raskaan polttoöljyn sijaan. Ympäristöystävällisyyttä pyritään parantamaan myös lisäämällä kierrätysasfaltin käyttöä ja kehittämällä asfalttiasemia ja valmistusprosesseja energiatehokkaiksi.

Nyt jo voidaan todeta, että Asfalttikallio on päällystealan ympäristöystävällisin toimija Suomessa. Kehitys ei kuitenkaan lopu tähän, vaan yritys on sitoutunut jatkossakin panostamaan uuteen kalustoon, jolla työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja laadukasta jälkeä syntyy pienemmillä päästöillä. Asfalttikalliolla tiedostetaan, että kierrätykseen ja nykyaikaiseen kalustoon keskittyminen ovat tärkeässä roolissa kestävän kasvun rakentamisessa.

Suomalaisuus on juurtunut syvälle Asfalttikallion toimintaan

Asfalttikallio on sataprosenttisesti suomalainen organisaatio, ja firman arvot ovat lujasti kiinni kotimaassa. Yrityksessä tehdään työtä suomalaisella sisulla ja asenteella, jotta voidaan parantaa suomalaisten elinoloja.

Suomalaiseen kansanluonteeseen kuuluu periksiantamattomuus ja nöyrä mutta nöyristelemätön asenne, ja tämä näkyy myös Asfalttikallion toiminnassa. Henkilöstö koostuu raudanlujista ammattilaisista, joilla on vankka kokemus ja pitkät perinteet päällystealalta. Työt tehdään aina ennalta sovitusti, tarkasti ja luotettavasti, ilman turhia kommervenkkeja.

Asfalttikallion asfalttiasemia löytyy usealta paikkakunnalta, ja lisäksi liikkuvat mobiiliasemat kulkevat työmaiden mukana – tämä mahdollistaa urakoinnin joustavasti halki Suomen. Tätä on Asfalttikallio. Suomalainen vaihtoehto.