Asfalttikallion päällystepalveluille on myönnetty Avainlippu

Asfalttikallion päällystepalveluille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Asfalttikallion päällystepalveluille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Asfalttikallio Oy on vuonna 2012 perustettu sataprosenttisesti suomalainen päällystealan yritys, joka tarjoaa asfaltoinnin ja maanrakentamisen palveluita koko Suomen alueella.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on, että palvelu on tuotettu Suomessa. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. Lisäksi kotimaisuusasteen, eli suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki palveluun kohdistuvat kustannukset.

Asfalttikallio on sitoutunut vahvasti suomalaiseen työhön ja kotimaiseen tuotantoon. Yritys työllistää yli 600 henkilöä Suomessa ja hankkii materiaalinsa ja palvelunsa pääosin suomalaisilta toimijoilta. Asfalttikalliolla on myös vahva ympäristövastuu ja pyrkimys kehittää entistä kestävämpiä ratkaisuja työn tekemiseen.

- Olemme kiitollisia Avainlippu-merkistä. Se vahvistaa rooliamme Suomen suurimpana, sataprosenttisen kotimaisena päällystealan yrityksenä, kommentoi Asfalttikallion toimitusjohtaja Mikko Mäkelä.

- Tunnustus on tärkeä osoitus sitoutumisestamme suomalaisuuteen, sisuun sekä laadukkaaseen, luotettavaan ja ympäristöystävälliseen kotimaiseen työhön.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen työn liiton tutkimuksen mukaan lähes kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Avainlippu vaikuttaa merkin tuntevista 68 prosentilla ostopäätöksiin positiivisesti. Avainlippu on myös kaikista vastuullisuus- ja kotimaisuustunnuksista eniten ostamiseen motivoiva (74 %) merkki.

Suomalaisen työn liiton asiakkuuspäällikkö Nina Pohjoiskoski toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. Peräti 94 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Pohjoiskoski kertoo.

Lisätietoja

Mikko Mäkelä, toimitusjohtaja, Asfalttikallio Oy, mikko.makela@asfalttikallio.fi, 040 523 6937

Nina Pohjoiskoski, asiakkuuspäällikkö, Suomalaisen työn liitto, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi, 050 344 6048

Asfalttikallio on vuonna 2012 perustettu sataprosenttisesti suomalainen päällystealan yritys, joka tarjoaa asfaltoinnin ja maanrakentamisen palveluita. www.asfalttikallio.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille, Suomessa tuotetuille palveluille sekä kotimaisille verkkokaupoille. www.avainlippu.fi

Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi