Siltapäällysteet valuasfaltilla

Siltakannen materiaali ja liikennerasitus vaikuttavat sillan vedeneristys- ja päällystysrakenteiden valintaan.