Kestäviä tekoja yhdessä Asfalttikallion kanssa

Kestäviä tekoja yhdessä Asfalttikallion kanssa

Tänä vuonna vaatimukseksi tullut suurten pörssiyritysten velvollisuus raportoida tilinpäätöksessään ympäristöön liittyviä vastuullisia ja kestäviä tekojaan vauhdittaa vihreää siirtymää uudella tavalla.

Asfalttikalliokin raportoi todennettuja vastuullisuustekojaan ensi vuoden töistä muiden suurten yritysten tapaan. Sitä seuraavina vuosina raportointivaatimukset soljuvat edelleen pienemmille yrityksille. Tosiasiassa teot koskevat ripeämmin koko toimintaketjua, sillä pienemmät yritykset osallistuvat suurempien yritysten hiilijalanjäljen tuottamiseen ja vaikuttavia tekoja vaaditaan jo nyt.

Kestävyysraportointi vaatii oikeita tekoja

Kestävyysraportoinnin idea on nerokas, sillä vain yhteisellä tekemisellä saavutetaan vihreän siirtymän tavoitteet reilusti – koskeehan ilmastonmuutos meitä kaikkia. Jotta tahto muuttuu teoiksi, siirtyminen kestävämpään rakentamiseen edellyttää myös asiakkailtamme aitojen tekojen vaatimista. Vain vaatiminen pakottaa yritykset kehittämään omaa toimintaansa ja investoimaan parempiin valintoihin. Näin edistetään kilpailua kestävästi.

Niin kuin aina, raha asettaa rajoja: kalliimpi tuote harvoin tulee valituksi. Yrityksillä on tietysti halu toimia sekä kestävästi että kustannustehokkaasti. Se on itsessään ympäristöteko ja yrityksen elinehto.

Ympäristövastuullisen rakentamisen on kestävyysraportoinnin vaatimusten mukaisesti huomioitava mm. ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous. Asfalttialalla onkin paljon annettavaa: asfaltin valmistaminen raaka-aineituotantoineen on erittäin energiaintensiivistä, lisäksi kulutamme paljon neitseellisiä luonnonvaroja.

Sääsuojat asemilla pienentävät polttoaineen kulutusta

Valtaosa asfaltin päästöistä aiheutuu asfalttiasemalla kiviaineksen kuumentamiseen käytetystä fossiilisesta polttoaineesta. Polttoaineen kulutukseen olemme Asfalttikalliolla halunneet vaikuttaa investoimalla sääsuojiin, jolloin raaka-aineemme on mahdollisimman kuivia ja polttoainetta kuluu vähemmän. Tänä kesänä saamme viimeisillekin asemapaikoille sääsuojat. Vaikka investointi onkin euromääräisesti suuri, on sen hyöty vastaavasti vaikuttava, niin päästöjen kuin kulutuksenkin kannalta. Aseman vähäpäästöinen tai jopa fossiiliton polttoaine alkaisi olla aito vaihtoehto, kun se olisi sekä saatavuudeltaan että verotuksellisesti kannustavaa.

Asfaltin kierrätyksellä päästötavoitteisiin

Sen sijaan molempia osapuolia hyödyttävä, välitön ja taloudellinen ympäristöteko on vanhan asfaltin uudelleenkäyttö asfalttimassassa. Asfaltin raaka-aineiden valintaa on vuosikymmenten ajan ohjannut Asfalttinormien vaatimukset ja massoihin on valittu nastarenkaan kestäviä kiviä. Lujemman kiviaineksen ottopaikat vähenevät vääjäämättä. Vanhan asfaltin uudelleenkäyttö tukee samalla myös luonnon monimuotoisuustavoitetta.

Maailma on ollut mullin mallin erinäisistä syistä jo muutaman vuoden ajan. Itsestäänselvyytenä pidetyn bitumin saatavuudessa on ollut aivan uudenlaisia haasteita. Venezuelan pakotteet ja Venäjän hyökkäyssota, Lähi-idän selkkaukset ja liikenteen sähköistyminen pakottavat miettimään uusia toimenpiteitä turvataksemme liikkumisen ja teidemme päällystämisen. Aina tule ajatelleeksi, mutta meillä täällä kotimaassamme on jo omasta takaa melkoinen bitumivarasto sitoutuneena teihin ja asfalttiasemien asfalttijätekasoihin.

Asfaltin kierrättäminen asfalttiasemilla on jo vanha temppu, mutta myös asemien tekniikat ovat kehittyneet valtavasti vuosikymmenten aikana. Vanhassa asfaltissa oleva bitumi saadaan elvytettyä toimivaksi sideaineeksi lisäämällä juuri sopiva määrä oikeanlaista uutta bitumia.

Vanha asfaltti kerätään asemille kahdella eri tapaa: jyrsimällä voidaan poistaa urautunut asfalttipäällyste tarkasti kerroksittain ja kaivamalla poistetaan koko monikerroksinen päällysterakenne. Vilkkaan liikennemäärän teillä päällysteenä on käytetty lujia kiviaineksia ja ne otetaan talteen jyrsinrouheena erilliseen kasaan. Asfaltinpaloja taas vastaanotetaan asfalttiasemille rakennustyömailta toiseen erilliseen kasaan.

Murskauksen jälkeen raaka-aine tutkitaan, suunnitellaan ja käytetään sellaiseen kohteeseen, jossa se täyttää kohteen vaatimukset.  Rouheellisilla asemasekoitteisilla massoilla on samat lopputuotevaatimukset ja takuuvastuut kuin täysin uusista raaka-aineista valmistetuilla massoillakin.

Tällä hetkellä Asfalttinormit sallivat käyttää kaikkien asfalttimassojen raaka-aineena asfalttirouhetta 60 %, mutta suurempienkin määrien käyttäminen erikseen sovittaessa on mahdollista.

Päästöiltään asfalttirouheellinen asfalttimassa on selkeästi vähäpäästöisempää kuin uusista raaka-aineista valmistettu. Kun asfalttirouhetta käytetään 60 %, vähenevät päästöt jopa 30 %. Asfaltin uusiokäyttö onkin helppo ja kustannustehokas keino saada omat päästötavoitteet toteutetuksi ja kestävyysraportointi kohdalleen.

Suomen tuorein kalusto

Asfaltin levitystyössä lähipäästöjä voimme vähentää vähäpäästöisillä työkoneilla, vaikka niiden laskennallinen päästövaikutus on pieni. Asfalttikallio on panostanut uusiin työkoneisiin, sillä haluamme paremmat olosuhteet niin työntekijöillemme kuin työmaan ohi kulkevillekin. Meillä onkin käytössämme Suomen asfalttialan uusin kalusto.

Tavoitteenamme on puolittaa hiilijalanjälkemme vuoteen 2030 mennessä lisäämällä kiertotaloutta, säästämällä energiaa ja hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä. Asfalttikallio haluaa pelikirjansa mukaisesti olla Suomen päällystealan tienäyttäjä ja toteuttaa vihreän siirtymän yhdessä asiakkaiden kanssa.

 

Sara Väänänen

Ympäristöpäällikkö, Asfalttikallio Oy