Yritys

Asfalttikallio Oy on vuonna 2012 perustettu suomalainen päällystealan yritys. Henkilöstömme koostuu raudanlujista ammattilaisista, joilla on vankka kokemus ja pitkät perinteet päällystealalta. Asfalttiasemiamme löytyy Tuusulasta, Turusta, Eurajoelta, Seinäjoelta ja Ylöjärveltä. Lisäksi liikkuvat mobiiliasemat kulkevat työmaiden mukana, ja näin voimme urakoida joustavasti ympäri Suomea.

Tapamme toimia

Asfalttikallio Oy:n laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Asfalttikallion tavoitteena on toimittaa asiakkaalle virheetön tuote, joka tehdään kerralla oikein. Siksi yhtiö huolehtii siitä, että koko henkilöstö sekä alihankkijat ovat laatutietoisia. Jokainen yhtiössä vastaa omassa työssään laadun syntymisestä itselleen, tilaajalle, käyttäjille ja yhtiölle. Asfalttikallio sitoutuu toimimaan joka suhteessa tilaajan ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten mukaisesti.

Asfalttikallio Oy:n toiminta-ajatuksena on ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön avulla tuottaa asiakkaille laadukkaita ja asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Asfalttikallio kannustaa henkilöstöään luovuuteen uusien toimintatapojen ja toiminnan kehittämiseksi.

Asfalttikallion toimintajärjestelmä käsittää kaikki yhtiön tärkeimmät toiminnot ja se on dokumentoitu yhtiön laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasiakirjoihin. Yhtiön henkilöstö perehdytetään asiakirjojen sisältöön ja koulutetaan toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. Laatujärjestelmää kehitetään jatkuvasti tarpeiden mukaisesti.

Laatu varmistetaan tekemällä työt valittujen laadunvarmistustoimenpiteiden mukaisesti käyttäen työn toteutukseen riittäviä resursseja sekä tehokasta laadunvalvontaorganisaatiota. Suunnitelmien laadinnassa otetaan huomioon paitsi asiakkaan asettamat laatuvaatimukset myös tuottavuus sekä työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Käyttämällä uusinta ja parasta tekniikkaa edustavaa kalustoa päästään hyvään laadulliseen lopputulokseen, samalla ympäristöä säästäen. Kalustoa uusitaan järjestelmällisesti vuosittain, jotta polttoaineen ja raaka-aineiden kulutus sekä päästöt saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena.

Laadukkaan tuloksen aikaansaamiseksi Asfalttikallio käyttää luotettavia alihankkijoita. Yhtiön toiminnan ja tuotteiden kehittämiseksi yhtiö on yhteistyössä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Edellytämme alihankkijoiltamme toimintaa, joka tukee meitä laatu-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Kehitämme tuotantoprosessejamme ja toimintatapojamme suunnitelmallisesti siten, että toiminnan vahinkoriskit, päästöt ja energian käyttö pienenevät vuosittain. Pyrimme suunnittelemaan tuotteemme siten, että ne ovat kierrätettäviä ja käytämme tuotannossamme mahdollisuuksien mukaan uusiomateriaaleja.

Asetamme laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä tavoitteita, joiden avulla parannamme jatkuvasti toimintaamme. Toiminnan parantuminen todennetaan seuraamalla systemaattisesti tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa toimintaa korjataan välittömästi.

Asfalttikallio Oy:llä on Kiwa Inspecta Oy:n sertifioima ISO14001-ympäristöjärjestelmä käytössä. Asfalttikallion koko henkilöstö sitoutuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn sekä ympäristöä säästävään eli mahdollisimman vähän luonnonvaroja, materiaaleja ja polttoaineita kuluttavaan toimintaan. Tuotannon prosesseissa hyödynnetään mahdollisimman paljon rakennusmateriaalien uusiokäyttöä, varastotilan tehokasta käyttöä sekä materiaalijakeiden lajittelua ja kierrätystä.

Urakoiden ympäristöaspekteista raportoidaan tilaajalle ja yhtiön johdolle tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Asiakaspalautetta, työympäristössä tapahtuneita muutoksia, ympäristönsuojelullisia toimia ja ympäristöjärjestelmän toiminnassa havaittuja puutteita käsitellään palavereissa ja johdon katselmuksissa. Yhtiön johto sitoutuu ympäristöjärjestelmän ylläpitoon sekä jatkuvaan kehittämiseen liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

Sataprosenttisesti suomalainen yritys

Hallitus

Jukka Elg, jäsen

Antti Kalliomaa, jäsen

Karl Sjöblom, jäsen

Tero Lahtinen, puheenjohtaja

Laadunvalvonta & sertifioinnit

Muuta huomioitavaa

Nykyaikainen kalusto

Nykyaikaisella ja monipuolisella kalustolla toteutamme haastavatkin kohteet tämän päivän vaatimusten mukaiseti. Kalustoa huolletaan säännöllisesti, jotta varmistutaan kaluston toimivuudesta.

Rekrytointi

Toimintamme kasvaa jatkuvasti ja tarvitsemme joukkoomme lisää päällystealan ammattilaisia.

Meiltä teille! Lue uutta asiakaslehteämme verkossa.

Tarjouspyyntö

Pyydä tarjous työstä puh. 09 2525 1160
tai käytä lomaketta.

Yhteystiedot

Taivaltie 5, 01610 VANTAA. Yhteystietosivulta löydät yhteydenottolomakkeen ja henkilöstön tiedot.