Turvallisuus on yhteinen asiamme

Turvallisuus on yhteinen asiamme

Asfalttialan työturvallisuustaso on kehittynyt viimeisen 15 vuoden aikana huomattavan paljon. Valtioneuvoston asetus rakennustyöstä uudistettiin vuonna 2009. Tässä uudistuksessa tarkennettiin mm. kypärän käyttöä siten, että kypärää on käytettävä aina rakennustyössä, jota asfalttityö eri muodoissaan myös on. Asetusta pitää tulkita myös siten, että silmien suojausta käytetään aina rakennustyössä, kuten Asfalttikalliollakin.

Vuonna 2008 asfalttialan tapaturmataajuus oli 36, ja vuoteen 2010 mennessä se oli jo parantunut taajuuslukuun 14. Siitä lähtien se on pysynyt lukemissa 11–14, ja viime vuonna taajuusluku parani koko alalla edelleen uuteen ennätykseen, taajuuslukuun 8. Taajuusluvuissa on mukana INFRA ry:n jäsenyritysten työtunnit ja tapaturmat, joten tilasto kattaa alasta ja sen työntekijöistä yli 90 %. Voidaan siis todeta, että vuoden 2009 asetus on edesauttanut alamme turvallisuuskehitystä huomattavasti.

 

Asfalttikallio on uudistanut strategiaansa viime talven aikana. Yhtiömme arvot linjaavat toimintamme asiakaskeskeisyyttä, ihmisten arvostamista sekä rohkeutta ja kehitystä – myös työturvallisuuden osalta. Siksi teemmekin tavoitteellisia, turvallisuustasoamme parantavia toimenpiteitä, jotta henkilöstömme voi työskennellä turvallisesti. Myös muut vastuullisuuden osa-alueet ovat isossa roolissa, ja tyytyväinen henkilöstö takaa laadukkaan, ympäristön huomioivan, turvallisen ja tehokkaan tavan toimia ja palvella asiakkaita. Haluamme olla tulevaisuudessa Suomen päällystealan tiennäyttäjä – myös turvallisuusasioissa. Asetamme itsellemme haastavia tavoitteita turvallisuuden osalta ja kehitämme yrityksen turvallisuuskulttuuria askel kerrallaan. Turvallisuus ei ole toivotaan, toivotaan -hommaa, vaan se vaatii kaikkien sitoutumista ja kovaa työtä kaikilta organisaatiossa. Muuten emme onnistu saavuttamaan yhteisiä tavoitteitamme.

 

Turvallisuuskulttuuri Asfalttikalliossa

Jonkin määritelmän mukaan turvallisuuskulttuuri on olemukseltaan organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää millaista turvallinen toiminta on, millaisia riskejä ja vaaroja organisaation toimintaan liittyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, sekä kykyä ja tahtoa toimia turvallisesti, ehkäistä riskien ja vaarojen toteutumista ja edistää turvallisuutta. Eli pelkkä ymmärrys ei riitä, vaan tarvitaan myös tahtoa toteuttaa turvallisuuskulttuuria. Meillä se tarkoittaa seuraavia asioita: laadimme selkeitä turvallisuusohjeita ja viemme ne käytäntöön, jotta kaikki tietävät mitä tehdään ja miten toimitaan, kehitämme perehdytyskäytäntöjämme, koulutamme työntekijöitämme, jotta turvallisuustietoisuus paranee ja pystymme paremmin ehkäisemään tapaturmia. Haluamme myös olla avoimia ja pitää yllä keskustelua turvallisuudesta. Emme tingi kunnollisista työvälineistä ja varusteista. Haluamme saada työntekijät havainnoimaan vaaran paikkoja omassa työssään ja tekemään mahdollisimman paljon turvallisuushavaintoja. Esihenkilöiden rooli on ratkaiseva ja heidän kuuluu kantaa vastuunsa ja näyttää esimerkkiä, miten työpaikalla tulee toimia. Työntekijät katsovat esihenkilöitä ja esihenkilöt katsovat johtajia. Me haluamme viedä työturvallisuutta eteenpäin Asfalttikalliossa yhdessä positiivisella fiiliksellä onnistumisten kautta. Tätä kaikkea turvallisuuskulttuurimme pitää sisällään.

Turvallisuusasenteen merkitys työturvallisuudessa

Minä uskon suurimman osan työtapaturmista johtuvan erilaisista puutteista turvallisuusasenteessa. Mutta eipä hätää – jokainen voi vaikuttaa omaan asenteeseensa lisäämällä tietoisuutta turvallisuusasioista, vaatimuksista, ohjeista ja käytännöistä. On tärkeää myös ottaa opiksi vaaratilanteista, turvallisuushavainnoista ja tapaturmista. Mutta kaikkein tärkeintä on olla positiivinen ja esihenkilönä johtaa jämäkästi ja asiallisesti joukkuettaan, puuttua epäkohtiin ja laittaa puutteet kuntoon.

Asfalttikallio on oikealla tiellä työturvallisuudessa ja turvallisuuskulttuurin edistämisessä – viime vuoden tapaturmataajuuden oltua 6,4. Haluamme silti muuttua ja muuttaa työtapojamme ja työmaitamme edelleen turvallisimmiksi. Väitän, että yhdessä voimme joku päivä saavuttaa 0-tapaturmaa -tavoitteen ja olla rakennusalan turvallisin työpaikka. Tässä vielä lopuksi viisi mielestäni tärkeää ajatusta miten voimme välttää tapaturmia:

 

Älä hosu – älä hyppää – havainnoi ja vaikuta – korjaa havaitut puutteet – ota positiivisuus mukaan kaikkeen tekemiseen

 

Töissä turvallisesti, terveenä kotiin!

 

Antti Lyytinen

Turvallisuus- ja kehityspäällikkö, Asfalttikallio Oy