Asfalttituotteet

Asfalttikallion asfalttituotteet valmistetaan aina mahdollisimman ympäristöystävällisistä lähtökohdista. Merkittävimmät ympäristötekijät aiheutuvat suoraan asfalttimassan valmistuksessa asfalttiasemalla. Juuri siitä syystä Asfalttikallio on panostanut merkittävästi ympäristöystävälliseen tuotantoon.

Lue lisää

Dronen ottamaa kuvaa asfalttimassan syötöstä työmaalta.

Monipuoliset asfalttituotteet

Asfalttibetoni (AB)

Asfalttibetonille soveltuvat käyttökohteet ovat muun muassa ajoratojen, siltojen, kävely- ja pyöräteiden sekä piha-alueiden kulutuskerrokset. Asfalttibetonin raekoot tuotteesta riippuen 5 – 22 mm.

Kantavan kerroksen asfalttibetoni (ABK)

Kantavan kerroksen asfalttibetonia käytetään yhdessä AB- ja SMA-massojen kanssa pohja-asfalttina kohteissa, joissa liikennemäärä ja kuormitus ovat suuria. ABK:n raekoot tuotteesta riippuen 22 – 32 mm.

Tiivisasfalttibetoni (ABT)

Tiivisasfalttibetoni soveltuu kohteisiin, joissa asfalttibetonilta vaaditaan alhaista vedenläpäisevyyttä. Esimerkiksi ympäristönsuojausrakenteet. ABT:n raekoot tuotteesta riippuen 8 – 22 mm

Sitovan kerroksen asfalttibetoni (ABS)

ABS:aa käytetään raskaasti kuormitetuissa kohteissa lisäämään deformaatiokestävyyttä. ABS vedetään sitovaan kerrokseen kantavan kerroksen ja kulutuskerroksen väliin. ABS:n raekoko on 16 – 22 mm.

Avoin asfaltti (AA)

Avoin asfaltti soveltuu kohteisiin, joissa asfalttibetonin tulee läpäistä vettä normaalia paremmin. Esimerkiksi kiveysalueet ja urheilukentät. AA:n raekoot tuotteesta riippuen 5 – 16 mm.

Pehmeä asfalttibetoni (PAB-B ja PAB-V)

Pehmeää asfalttibetonia käytetään kulutuskerroksessa vähäliikenteisillä kohteilla korvaamaan aikaisemmin käytetyn öljysoran.

Kivimastiksiasfaltti (SMA)

Karkeaa ja kulutusta kestävää kivimastiksiasfalttia käytetään kulutuskerroksena vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla ja teillä. SMA:n raekoot tuotteesta riippuen 5 - 22 mm.

Matalalämpöasfaltti

Matalalämpöasfaltti valmistetaan tavanomaista matalammassa lämpötilassa esimerkiksi bitumin vaahdottamista hyödyntämällä. Näin voidaan vähentää merkittävästi asfaltin valmistuksesta aiheutuvia päästöjä ja energiankulutusta.

Paikkausmassa

Pienpaikkausmassa on kylmänä käytettävä tuote teiden pienten vaurioiden tai työmaiden epätasaisuuksien tilapäiseen paikkaamiseen. Pienpaikkausmassa on kasalla varastoitavaa ja heti käyttövalmista eikä vaadi levittämisen ja tiivistämisen lisäksi muita työvaiheita.

Mastiksieriste Pro Mastiksi

Pro Mastiksi on Suomen olosuhteisiin soveltuva joustava ja saumaton vedeneriste. Kumibitumista erityismastiksia käytetään siltojen, pysäköintitalojen, vesialtaiden ja suoja-altaiden vedeneristämiseen.

Valuasfaltti

Valuasfalttilla paikataan asfalttipäällysteiden halkeamia, reikiä, uria ja harventumia. Valuasfalttipaikkausten tekeminen on nopeaa, ja esimerkiksi teillä tehtävät reikien, halkeamien ja urien korjaustöiden aiheuttamat haitat liikenteelle ovat lyhyitä.

Komposiittipäällyste

Komposiittipäällyste on avoimesta asfaltista ja sementtipohjaisesta liuoksesta koostuva tiivis ja joustava komposiittipäällyste. Komposiittipäällyste kestää hyvin staattista kuormitusta, kulutusta ja kemikaaleja, joten se soveltuu erityisen hyvin teollisuuden tarpeisiin sekä sisä- että ulkotiloihin.

Massan myynti

Myymme asfalttimassaa pääasiassa niille yrityksille, joilla ei ole omaa asfalttiasemaa massan tuottamiseksi. Yhteydenotot: Ville Kuismin, p. 040 843 5691 tai ville.kuismin@asfalttikallio.fi.

Kiinnostuitko?

Ota rohkeasti yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.

Referenssikohteita