Whistleblowing

Asfalttikalliolla on käytössään whistleblowing-viestikanava. Linkki kanavaan löytyy tästä.

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta tavoitetaan riippumaton toiminto.

Asfalttikallio Oy ottaa väärinkäytösepäilyt vakavasti ja tarjoaa helpon sekä luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.  Asfalttikallio Oy toivoo, että henkilöstö tai sidosryhmät nostavat esiin mahdolliset väärinkäytösepäilyt. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi petollinen, epärehellinen, laiton tai epäeettinen toiminta tai käytös tai muu säännösten tai määräysten vastainen toiminta.

Epäilystä voi aina ilmoittaa whistleblowing-kanavan kautta, jolloin ilmoitus on lähtökohtaisesti nimetön ja ohjautuu riippumattoman compliance-toiminnon selvitettäväksi. Asfalttikallion nimetyt henkilöt ilmoitusten käsittelyä varten ovat henkilöstöjohtaja Mika Kortene ja talousjohtaja Tero Tummavuori.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin. Työsuhteeseen liittyvät asiat ovat whistleblowing-menettelyn ulkopuolella ja niitä varten on oma prosessinsa.

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Whistleblowing-kanava on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt (henkilöstöjohtaja Mika Kortene ja talousjohtaja Tero Tummavuori). He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin.

Ilmoittaja saa ilmoitusta tehdessään ilmoituksen viimeistään 7 päivän kuluessa ja asian käsittelemiseen varataan enintään kolme kuukautta. Asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta ilmoitetaan ilmoituksen tekijälle. Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa