Vihreää tuotantoa

Asfalttikallion asfalttituotteet valmistetaan aina mahdollisimman ympäristöystävällisistä lähtökohdista.

Asfalttialan merkittävimmät ympäristötekijät aiheutuvat suoraan asfalttimassan valmistuksessa asfalttiasemalla. Juuri siitä syystä Asfalttikallio on panostanut merkittävästi ympäristöystävälliseen tuotantoon.

Asfalttityöntekijä hymyilee etualalla, taustalla murskeenkuivaushalli ja kuorma-auto.

Uusin kalusto joka tarpeeseen

Asfalttikallio panostaa vuosittain uuden levityskaluston hankintaan vähentääkseen energiankulutusta ja päästöjä.

Kalustoa uusimalla voidaan varmistaa, että käytössä on paras saatavilla oleva tekniikka, jolloin päästään huomattavasti pienempiin polttoaineenkulutuksiin ja päästöihin. Uusi kalusto vähentää myös äkillisten huolto- ja korjaustöiden määrää, jolloin työt voidaan tehdä kerralla kuntoon.

Asfalttikallion monipuolisella kalustolla pystytään tekemään kaikki tarvittavat asfalttityöt joka tarpeeseen.

Uusia asfalttikoneita puoliympyrässa asfalttiaseman ja sääsuojien edessä.

Kierrätysraaka-aineet

Asfalttikallio pyrkii maksimoimaan kierrätysmateriaalien käytön omassa tuotannossa. Isoimmilla tuotantolaitoksilla kierrätysasfaltin osuus massoista on 50-70 %, riippuen massalaadusta.

Kierrätysasfaltin käytöllä voidaan vähentää neitseellisen kiviaineksen ja bitumin määrää sekä näiden tuotannosta aiheutuvaa polttoainekulutusta ja päästöjä. Kierrätysasfaltin lisäksi massoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan myös runsaasti bitumia sisältävää kattohuoparouhetta, jonka avulla voidaan huomattavasti pienentää neitseellisen sideaineen käyttöä.

Asfalttikallio tutkii muiden mahdollisten kierrätysmateriaalien tai teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä asfaltinvalmistuksessa, mikäli niiden käytöllä voidaan pienentää tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Senkkerin asfalttiasema.

Kosteudenhallinta

Asfalttikallion merkittävimmille tuotantopaikoille on pystytetty murskattua kierrätysasfalttia varten sääsuojat, joiden avulla varmistetaan kierrätysasfaltin alhainen kosteusprosentti. Murskatun kierrätysasfaltin kosteusprosentti voi olla sateisen kauden aikana jopa 10 %, kun sääsuojassa varastoituna kosteus pysyy alle prosentissa. Näin voidaan pienentää asfaltinvalmistuksen energiankulutusta ja päästöjä jopa 20%.

Siirrettävä sääsuoja kierrätysasfaltin varastoimiseen.

Vaihtoehtoiset energianlähteet asemilla

Asfalttikallion merkittävimmillä tuotantolaitoksilla perinteinen raskas polttoöljy on korvattu valmistusprosessissa nestekaasulla. Nestekaasu on huomattavasti ympäristöystävällisempi polttoainevaihtoehto, sillä sen palamisesta syntyy päästöinä vain vettä ja hiilidioksidia. Nestekaasukäyttöisen aseman hiilidioksidipäästöt ovat jopa 20% alhaisemmat tavanomaisiin polttoaineisiin verrattuna.

Ysityiskohta Senkkerin asfalttiaseman tornista.

Vaihtoehtoiset energianlähteet työmailla

Asfalttikallion työmailla on kokeiltu uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden käyttöä. Biopolttoaineen käyttö on paitsi ympäristöystävällisempää, myös vähentää työntekijöiden ja muun liikenteen altistumista paikallisille päästöille.

Laadunvalvonta & sertifioinnit