Toimintapolitiikka

Asfalttikallion tavoitteena on toimittaa asiakkaalle virheetön tuote, joka tehdään kerralla oikein. Yhtiö huolehtii siitä, että koko henkilöstö sekä alihankkijat ovat laatutietoisia. Jokainen yhtiössä vastaa omassa työssään laadun syntymisestä itselleen, tilaajalle, käyttäjille ja yhtiölle. Asfalttikallio sitoutuu toimimaan joka suhteessa tilaajan ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten mukaisesti.

Asfalttikallio toiminta-ajatuksena on ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön avulla tuottaa asiakkaille laadukkaita ja asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Asfalttikallio kannustaa henkilöstöään luovuuteen uusien toimintatapojen ja toiminnan kehittämiseksi.

Käyttämällä uusinta ja parasta tekniikkaa edustavaa kalustoa päästään hyvään laadulliseen lopputulokseen, samalla ympäristöä säästäen. Kalustoa uusitaan järjestelmällisesti vuosittain, jotta polttoaineen kulutus sekä päästöt saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena.

Asetamme laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tavoitteita, joiden avulla parannamme jatkuvasti toimintaamme. Toiminnan parantuminen todennetaan seuraamalla systemaattisesti tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa toimintaa korjataan välittömästi.

Asfalttikalliolla on Kiwa Inspecta Oy:n sertifioima ISO14001-ympäristöjärjestelmä sekä RALA ry:n sertifioima laatujärjestelmä ja sertifikaatti. Asfalttikallion koko henkilöstö sitoutuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn sekä ympäristöä säästävään eli mahdollisimman vähän luonnonvaroja, materiaaleja ja energiaa kuluttavaan toimintaan. Tuotannon prosesseissa hyödynnetään mahdollisimman paljon rakennusmateriaalien uusiokäyttöä, varastotilan tehokasta käyttöä sekä materiaalijakeiden lajittelua ja kierrätystä.