Sponsorointi

Meillä Asfalttikalliossa haluamme sponsoroinnillamme:

  • tukea suomalaisten lasten ja nuorten liikkumista
  • estää lasten ja nuorten syrjäytymistä

Emme yhtiönä sponsoroi yksityishenkilöitä emmekä tue poliittista tai uskonnollista toimintaa. Meille on tärkeää, että sponsoroitava kohde kohtaa oman ajatusmaailmamme, ja että sponsorointi tukee strategiaamme sekä tavoittaa keskeisiä kohderyhmiämme.

Sponsorointikohteita arvioimme seuraavin perustein: miten hyvin hakijan arvot sopivat Asfalttikallion arvomaailmaan, sekä millaista näkyvyyttä yhteistyö tuo Asfalttikallion brändille ja miten hyvin se tavoittaa keskeisiä kohderyhmiä.

 

Hakemukset

Sponsorointihakemukset lähetetään osoitteeseen markkinointi@asfalttikallio.fi. Sponsoroinneista päättää Asfalttikallion johtoryhmä ja hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

Kerrothan hakemuksessasi vähintään seuraavat tiedot:

  • Mihin haettava tuki kohdistuu
  • Miten sponsorointi liittyy Asfalttikallioon
  • Kuinka paljon tukea haetaan
  • Minkälaista yhteistyön muotoa on ajateltu ja miten Asfalttikallion näkyvyys toteutuu
  • Minkälaisia kohderyhmiä yhteistyö mahdollisesti tavoittaa
  • Hakijan yhteystiedot